Obezbeđivanje kvaliteta

Komisija za obezbeđenje i unapređenje kvaliteta Fakulteta bezbednosti Univerziteta u Beogradu (Komisija):

Sistem obezbeđenja kvaliteta:

Studentsko vrednovanje pedagoškog rada nastavnika i saradnika: