Javne nabavke

2020. godina

Javne nabavke male vrednosti u 2020. godini

2019. godina

Javne nabavke male vrednosti u 2019. godini

2018. godina

Javne nabavke u 2018. godini


2017. godina

Javne nabavke u 2017. godini


2016. godina

Javne nabavke u 2016. godini


2015. godina

Javne nabavke u 2015. godini


2014. godina

Finansijski plan za 2014. godinu

Plan nabavki za 2014. godinu

Javne nabavke u 2014. godini