O fakultetu

Fakultet bezbednosti je visokoškolska obrazovno-naučna institucija u sastavu Univerziteta u Beogradu i pripada grupi fakulteta društveno-humanističkih nauka.

Svojim planom i programom Fakultet pokriva međusobno povezane filozofske, sociološke, političke, pravne, ekonomske, etičke, psihološke, humanitarne, civilno-vojne i druge aspekte strateške, nacionalne, korporativne i ekološke bezbednosti.

U okviru matične delatnosti – nauke bezbednosti, na Fakultetu se realizuju osnovne akademske studije, master i doktorske studije, specijalističke strukovne studije, kao i kratki programi studija za stručno obrazovanje i usavršavanje.

Fakultet obavlja osnovna naučna, primenjena i razvojna istraživanja i akreditovan je kao naučna institucija od strane Ministarstva nauke i životne sredine Republike Srbije.