Dr Žarko Obradović

dr Žarko Obradović (1960)
vanredni profesor
zarko.obradovic@fb.bg.ac.rs

Školovanje

 Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Beranama (Crna Gora). Osnovne, magistarske i doktorske studije završio je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, na katedri za međunarodne studije.

Zaposlenje

Naučni i istraživački projekti 

Profesionalni angažman

Bio je zamenik ministra u Vladi Republike Srbije od 1997 – 2001 godine. Narodni poslanik u Narodnoj Skupštini Republike Srbije bio je u periodu 2001 – 2008 godine i poslanik je u aktuelnom sazivu Narodne Skupštine od aprila 2014 godine. Bio je član delegacije Narodne Skupštine RS u Skuštini Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju u periodu 2007-2008 godine i u Parlamentarnoj Skupštini Saveta Evrope 2006-2007 godine, gde je član delegacije Narodne Skupštine i u aktuelnom sazivu Saveta Evrope od juna 2014 godine. Predsednik je Odbora za spoljne poslove Narodne skupštine Republike Srbije u aktuelnom sazivu i predsednik Grupe prijateljstva Skupštine Srbije sa Narodnom Republikom Kinom.

Od 2008-2013 godine bio je Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u Vladi Republike Srbije.

Oblast interesovanja i važniji radovi

Međunarodni odnosi, geopolitika, položaja i prava pripadnika manjina u državama Balkana.

  • Balkan Ethnic Emigma: 20 th and 21 st Century, Čigoja štampa, Beograd, 2015 god.
  • Minorities in the Balkans – 19th end 20th Century, Cigoja press, Belgrade, 2015.,
  • Balkanski etnički mozaik – manjinsko pitanje na Balkanu, Čigoja štampa, Beograd 2014 godine,
  • Geopolitika Srbije, Megatrend Univerziteta, Beograd 2011.,
  • Manjine na Balkanu, Čigoja štampa, Beograd 2002.,
  • Karakteristike Zakona o lokalnoj samoupravi, sa tekstom zakona, Ekspert, Beograd, 1999.