Милица Радишић

Милица Радишић (Чачак, 1995)
Сарадник у настави за ужу научну област Студије безбедности
radisicmilica6@gmail.com

Образовање

Основну и средњу школу завршила је у Ивањици. Основне академске студије на Факултету безбедности  Универзитета (смер безбедност) у Београду уписала је школске 2014/2015. године, а дипломирала у септембру 2018. године са просечном оценом 9,17 на тему „Положај малолетника у српском кривичном праву“. Мастер академске студије на смеру Студије наука безбедности (Факултет безбедности) уписала је школске 2018/2019. године, а завршила септембра 2020. године са просечном оценом 8,57 на тему „Анализа усклађености српског законодавства са прописима Европске уније у области заштите биометријских података“. На истом факултету похађа докторске
студије – Студије наука безбедности.

Радно искуство

Од октобра 2018. године ангажована је као демонстратор на Факултету безбедности (Катедра друштвено-хуманистичких наука) на предмету Социологија, а од септембра 2019. године и на предмету Савремена историја Србије. Од јануара 2021. године запослена је као сарадник у настави за ужу научну област Студије безбедности (Катедра студија безбедности).
Од марта 2018. године до августа 2018. године волонтирала у Виктимолошком друштву Србије под покровитељством Републичког завода за социјалну заштиту.