Dr Zoran Dragišić

Zoran Dragisic
Zoran Dragišić (Beograd, 1967)
redovni profesor na Političkom sistemu, Osnovima bezbednosti i Bezbednosnom menadžmentu

 

Školovanje

Osnovnu i srednju školu završio u Beogradu. Diplomirao na Fakultetu bezbednosti Univerziteta u Beogradu (1991); magistrirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu (1999); doktorirao na Pravnom Fakultetu Univerziteta u Beogradu (2004).

Zaposlenje

Od 1994. godine radi na Fakultetu bezbednosti: prvo kao asistent-pripravnik na predmetu Politički sistem, od 1998. kao asistent na pomenutom i predmetu Osnovi bezbednosti, a od 2004. kao docent na predmetima Osnovi bezbednosti i Bezbednosni menadžment. Od 2010. godine je vanredni profesor na predmetu Bezbednosni menadžment.

Naučni i istraživački projekti

  • Stanje ljudske bezbednosti na teritoriji opštine Palilula, FCO, 2003.

  • Indikatori ljudske bezbednosti u Srbiji, Fond za otvoreno društvo, Beograd, 2004.

  • Peace Studies, Univerzitet u Firenci, 2002.

  • Counter Terorism, Autonomni univerzitet u Barseloni, 2004.

Oblast interesovanja i važniji radovi

Objavio je preko 30 radova u domaćim i stranim časopisima s područja bezbednosnog menadžmenta, međunarodne bezbednosti, sistemâ nacionalne bezbednosti, upravljanja i kontrole sistemâ bezbednosti i odbrane od terorizma. Objavio je 2 udžbenika i 3 monografije.