Др Миленко Бодин

Миленко Бодин (Београд, 1964)
редовни професор на Менаџменту људских и социјалних ресурса
milenkobodin@fb.bg.ac.rs

Школовање

Основну и средњу школу (1983) завршио је у Београду, као и Филозофски факултет 1992. године. На истом факултету је 2005. одбранио магистарски рад из филозофије.

Запослење

Од 1992. до 2000. радио као генерални менаџер предузећа за маркетинг, промет и консалтинг „Максимус маркетинг“. Од 2001. године ради на Факултету безбедности као асистент-приправник на предмету Методологија научног истраживања, а 2005. изабран за асистента на предмету Менаџмент људских и социјалних ресурса.

Професионални ангажмани

Био је члан Извршног одбора Српског филозофског друштва (1998–2002) и Комисије за реформе наставног плана и програма ФЦО-а (2002–03). Од 1996. је директор Центра за социјално истраживање, а од 1999. главни и одговорни уредник едиције „Агора“ тог центра.
Учествовао је на више међународних конференција: „Проблем идентитета“, Дубровник, 1987; „Етика одговорности“, Дубровник, 1989; „Етика међународних односа“, Београд, 1998.
Област интересовања и важнији радови

Област интересовања и важнији радови

  •  „За једну етику саодговорности“, интервју, Теориа, Београд, 1991.
  • „Мнење филозофије“, Зборник радова СФД-а, Сремски Карловци, 1998.
  • „Држава, знање, универзитет“, Нова српска политичка мисао, Београд, 1999.
  • „Раскршће миленијума – раскршће филозофије“, Зборник радова СФД-а, Сремски Карловци, 2000.
  • „Језик и филозофија – проблем огледала“, Искуства, Београд, 2001
  • „Управљање хуманитарним кризама – технички и нетехнички аспект“, Зборник Факултета цивилне одбране, Београд, 2002.
  • „Којим путем до институција Србије“, у: Реконструкција институција, зборник радова, Институт за филозофију и друштвену теорију, Београд, 2002.
  • „Хуманологија и хуманолошке науке“, Зборник Факултета цивилне одбране, Београд, 2003.