Јелена Бошњак

Јелена Бошњак (Београд, 1984)
предавач за Енглески језик I
jbosnjak@fb.bg.ac.rs
jbosnjakfb@gmail.com

Школовање

Основну школу и Филолошку гимназију (2003) завршила је у Београду, а групу за енглески језик и књижевност на Филолошком факултету Универзитета у Београду 2008. године. Дипломске академске студије (мастер) на студијском програму Енглески језик и књижевност завршила је 2009. године на Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду одбранивши рад „The -ing Participle in Non-finite Adverbial Clauses in English and Its Translation into Serbian“. Докторске академске студије на Филолошком факултету у Београду уписала је 2010. године.

Запослење

Од 2008. до 2010. године била је ангажована као сарадник у настави на Факултету безбедности. Од 2010. године је на Факултету безбедности запослена као наставник страног језика.

Професионални ангажмани

Преводи текстова из низа области (међународни односи, људска права, хуманитарне мисије, социологија, итд.); преводи филмских и серијских програма са енглеског на српски језик; преводи низа стручних текстова на Факултету безбедности. Превод књиге Успон и пропадање државе, М. ван Кревелда (Албатрос плус и Факултет безбедности, Београд, 2012).

Област интересовања и важнији радови

  • Корпусна лингвистика
  • Комуникација посредством компјутера
  • Когнитивна лингвистика
  • Социолингвистика