Иван Димитријевић

Иван Димитријевић (Ријека, 1982.)
Асистент на предметима Системи безбедности и Обавештајно-безбедносни системи
ivan.dimitrijevic@fb.bg.ac.rs

 

Образовање

Основну школу (1996) и Шесту гимназију (2000) завршио је у Београду. Основне студије завршио је на Факултету безбедности (2007), а мастер студије на Факултету политичких наука (2011) у Београду. Школске 2012/13. године уписао је докторске академске студије на Факултету безбедности и пријавио докторски рад под насловом „Отворени извори података као фактор трансформације обавештајног рада“.

Запослење

Током 2008. године радио је у канцеларији изасланика одбране амбасаде Краљевине Холандије у Београду. Од јула 2008. до фебруара 2009. године радио је у београдској канцеларији Џеферсон института (Thomas Jefferson Institute for the Study of World Politics) као истраживач. Од фебруара до септембра 2009. године радио је на Правном факултету у Панчеву (Универзитет у Новом Пазару), као сарадник на смеру Криминалистика. Од августа 2011. до августа 2012. године радио је у Институту за стратегијска истраживања Министарства одбране Републике Србије као истраживач-приправник. Од новембра 2012. до октобра 2013. године био је ангажован као студент-демонстратор на Факултету безбедности, где је октобра 2013. године изабран у звање сарадника у настави, а октобра 2014. године у звање асистента.

Научни и истраживачки пројекти

  • „Improving Academic and Professional Education Capacity in Serbia in the area of Safety & Security (IMPRESS)“ (Erasmus+ CBHE Projects) (2018-данас)
  • „Каталог база података за истраживања у области безбедности“, Центар за примењену безбедност Факултета безбедности (2016-данас)
  • „Безбедносни и одбрамбени аспекти прикључења Републике Србије Европској унији“, Институт за стратегијска истраживања (2011-2012)
  • „Истраживање и подизање нивоа безбедносне културе младих“, Министарство омладине и спорта Републике Србије (2008-2009)
  • „Приватне безбедносне компаније у Србији“, Центар за цивилно-војне односе (2008)
  • „Реформа сектора безбедности у Ре­пу­б­лици Србији“, Центар за цивилно-војне односе (2007)
  • „Војно и цивилно пла­ни­ра­ње у ванредним ситуацијама у Републици Србији“, Џеферсон институт и Центар за мировне операције Генералштаба Војске Србије (2007)

Стручни ангажмани

  • Часопис European Journal of Human Security (2017-данас); Центар за примењену безбедност (2016-данас); Београдски центар за безбедносну политику (2008-2009); Тематска група за безбедност младих Министарства омладине и спорта (2008); Београдска школа за студије безбедности (2007); Српско удружење предузећа у приватној безбедности (2006); Центар за превенцију криминалитета (2006-2007); Центар за истраживање људске безбедности (2005-данас); Магазин за безбедност Professional Security Systems (2005-2006); Магазин за безбедност пословања Security (2004-2005); Београдски еколошки центар (2002-2004)

Област интересовања и важнији радови