Nastavnici i saradnici

Nastavno osoblje na Fakultetu su: nastavnici, istraživači i saradnici.

Nenastavno osoblje na Fakultetu čine lica koja obavljaju stručne, administrativne i tehničke poslove.

Zvanja nastavnika na Fakultetu su: redovni profesor, vanredni profesor i docent.

Naučna zvanja na Fakultetu su: naučni savetnik, viši naučni saradnik i naučni saradnik.

Saradnička zvanja na Fakultetu su: asistent i saradnik u nastavi.

Na Fakultetu bezbednosti trenutno predaje preko 50 profesora.

Nastavnici imaju pravo i obavezu da:

 1. u potpunosti održe nastavu, prema sadržaju i u predviđenom broju časova, utvrđenim studijskim programom i planom izvođenja nastave;
 2. vode evidenciju o prisustvu nastavi, obavljenim ispitima i postignutom uspehu studenta, na način predviđen opštim aktom Fakulteta;
 3. organizuju i izvode naučnoistraživački rad;
 4. preporučuju dostupne udžbenike i priručnike za nastavni predmet za koji su izabrani;
 5. redovno održavaju ispite za studente, prema rasporedu u propisanim ispitnim rokovima;
 6. drže konsultacije sa studentima u svrhu savladavanja nastavnog programa;
 7. predlažu usavršavanje i preispitivanje nastavnog plana i programa;
 8. budu mentori studentima pri izradi završnih radova i disertacija;
 9. razvijaju kolegijalne odnose sa drugim članovima akademske zajednice;
 10. se podvrgnu proveri uspešnosti svoga rada u nastavi, u skladu s opštim aktom koji donosi Savet;
 11. obavljaju i druge poslove utvrđene Zakonom, Statutom i opštim aktima Fakulteta.

Saradnici imaju pravo i obavezu da:

 1. pripremaju i izvode vežbe pod stručnim nadzorom nastavnika;
 2. pomažu nastavniku u pripremi nastavno-naučnog procesa;
 3. učestvuju u održavanju ispita, u skladu sa studijskim programom i planom izvođenja nastave;
 4. obavljaju konsultacije sa studentima;
 5. rade na sopstvenom stručnom usavršavanju radi pripremanja za samostalan naučnoistraživački rad, u svrhu sticanja višeg akademskog stepena, odnosno doktorata;
 6. razvijaju kolegijalne odnose sa drugim članovima akademske zajednice;
 7. se podvrgnu proveri uspešnosti svoga rada u nastavi, u skladu s opštim aktom koji donosi Savet;
 8. obavljaju i druge poslove u skladu sa Zakonom, Statutom i opštim aktima Fakulteta.