Raspored nastave

ENGLESKI JEZIK 2 – raspored grupa

Predavanja i vežbe za II godinu – preliminarne grupe po broju indeksa:

  • Prva grupa – od 1/18 do 97/18
  • Druga grupa – od 98/18 do 211/18
  • Treća grupa – od 212/18 do 329/18
  • Četvrta grupa – od 330/18 do 389/18 i 181/15 i od 32/17 do 390/17 kao i od broja indeksa 821/19 do 825/19