Raspored kolokvijuma

MONITORING U ZAŠTITI – 2020.

Usled trenutne situacije kolokvijum iz oblasti monitoring vazduha neće biti održan. Umesto toga, na ispitu će se polagati celokupno gradivo (monitoring vazduha i monitoring vode). Termin ispita u junskom ispitnom roku biće objavljen naknadno.

Svi studenti koji su položili prvi deo ispita iz monitoringa vazduha (od aprila 2019 do marta 2020) na ispitu će polagati samo deo vezan za monitoring vazduha.

Ukoliko postoji potreba za konsultacijama, one se mogu održati putem mail-a postavljanjem konkretnog pitanja koje se odnosi na gradivo.