Raspored kolokvijuma

MEDIJI I KOMUNIKACIJE – mart-april 2020.

Prvi kolokvijum  13. mart sala 4

 • I grupa studenti upisani pre 2016 godine (indeksi ***/15 i stariji) i studenti upisani 2016 zaključno sa br 118/16 od  10.40 do 11.25
 • II grupa – ostali studenti od 11.30  do 12.15

Drugi kolokvijum  10. april sala 4

 • I grupa studenti upisani pre 2016 godine (indeksi ***/15 i stariji) i studenti upisani 2016 zaključno sa br 118/16 od 10.40 do 11.25
 • II grupa – ostali studenti od 11.30 do 12.15

Popravni kolokvijum  24. april sala 4 od 10.40 do 11.25

KRIZNI MENADŽMENT – mart-april 2020.

Prvi kolokvijum  6. mart – prve dve grupe u sali 4

 1. grupa studenti upisani pre 2016 godine (indeksi ***/15 i stariji) i studenti sa br indeksa***/18 i ***/19 od  12.05 do 12,50
 2. grupa studenti upisani 2016 do br. indeksa 90/16 od 12.55  do 13.40
 3. studenti sa br. indeksa do indeks a 217/16 od 13.45 do 14.30    sala 2
 4. ostali studenti od 13.45 do 14.30   sala 3 

 Drugi  kolokvijum  20. mart – prve dve grupe u sali 4

 1. grupa studenti upisani pre 2016 godine (indeksi ***/15 i stariji) i studenti sa br indeksa***/18 i ***/19  od  12.05 do 12.50
 2. grupa studenti upisani 2016 do br. indeksa 90/16 od 12.55  do 13.40
 3. studenti sa br. indeksa do indeks a 217/16 od 13.45 do 14.30    sala 2
 4. ostali studenti od 13.45 do 14.30   sala 3 

 Treći kolokvijum 10. april – prve dve grupe u sali 4

 1. grupa studenti upisani pre 2016 godine (indeksi ***/15 i stariji) i studenti sa br indeksa***/18 i ***/19 od  12.05 do 12.50
 2. grupa studenti upisani 2016 do br. indeksa 90/16 od 12.55  do 13.40
 3. studenti sa br. indeksa do indeks a 217/16 od 13.45 do 14.30    sala 2
 4. ostali studenti od 13.45 do 14.30   sala 3 

Popravni kolokvijum  24. april sala 4 od 12.05 do 12,50