Испитна питања – основне академске студије

КРИМИНОЛОГИЈА

Обавештавају се студенти који треба да полажу испит из Криминологије да ће се почев од јунског испитног рока 2019. испит реализовати на следећи начин:

 • Сви студенти прво морају да положе писмени део испита, постоје два различита теста, један укључује материју првог и трећег испитног питања за студенте који су положили колоквијум. Студенти који немају положен колоквијум добијају тест који садржи целокупну материју. Време за израду првог теста је 30 минута, а другог 45 минута.
 • Положен писмени део испита значи оцену 6
 • За већу оцену исти дан се полаже усмени део испита где се извлаче питања, два или три у зависности од тога да ли студент има положен колоквијум.

МЕЂУНАРОДНО ЈАВНО ПРАВО

 • Испитна питања и начин полагања испита
 • Испит  из предмета Међународно јавно право полаже се искључиво писмено у термину који је предвиђен за полагање у оквиру званичног испитног рока. Начин полагања испита писменим путем је следећи:

  • Сви студенти ће радити тест при чему ће питања бити у складу с градивом које студенти нису положили односно разликоваће се тестови за студенте са једним, два или са сва три неположена дела. Положен тест је оцена 6.
  • Студенти који положе тест имају могућност да одговарају за вишу оцену такође у писменој форми која ће подразумевати писање есејског питања.

  Цео испит се обавља у једном дану.  Сви раније положени колоквијуми важе.

  Комисија за реализацију испита из наставног предмета Међународно јавно право