ImprESS – Improving Academic and Professional Education Capacity in Serbia in the Area of Safety & Security (by Means of Strategic Partnership with the EU)

Основна идеја пројекта је да се академски капацитети за образовање у земљама у процесу придруживања ЕУ требају побољшати како би се задовољиле нове потребе и изазови у Европи. Пројекат може допринети овом проблему кроз јачање изградње капацитета у области академског и стручног образовања у области безбедности и заштите.

Пројекат ImprESS намерава да побољша управо то на следећи начин: путем стратешког партнерства (“алијанса знања“) успоставиће модел (радни пакет 2) за побољшање образовних капацитета у области “секторског савеза вештина“ у области безбедности и заштите. На основу овог модела, у Србији ће се успоставити и имплементирати узорак образовне инфраструктуре (курикулум, модули, курсеви, академске и пара-академске образовне активности). Након што се успостави, инфраструктура ће се користити за побољшање постојећих образовних капацитета 5 универзитета који учествују у Србији. Побољшани капацитети на пет српских универзитета, заједно са онима на подршци академским образовним институцијама ЕУ биће интегрисани у Регионални центар за обуку и образовање у области безбедности и безбедности (TESS). Центар ће такође интегрисати потребу за компјутерском подршком велике брзине / великог капацитета за симулационе вежбе потребне за напредну обуку и укључити најнапредније технике и технологије у области (моделирање засновано на агентима, data mining, семантика веба, обрада слика , вештачка интелигенција, интерактивна визуализација, итд.). Искуства и резултати пројекта ће бити објављени као модел за могуће побољшање у другим земљама (нпр. Друге земље које нису чланице ЕУ, које су уско повезане са питањима безбедности и заштите у ЕУ). Конзорцијум ће укључивати 2 приватна универзитета у Србији, 3 јавна универзитета и водеће универзитете у Европи (Немачка, Италија и Пољска).

Партнери конзорцијума:

 • Криминалистичко-полицијска академија, Србија
 • Штанбајс Универзитет, Немачка
 • Школа за напредне студије Сент Ана, Италија
 • Ватрогасна школа, Пољска
 • Универзитет у Штутгарту, Немачка
 • Универзитет Метрополитен, Србија
 • Универзитет EducoNS, Србија
 • Универзитет у Београду, Факултет безбедности, Србија
 • Универзитет одбране, Србија
 • Штанбајс институт доо, Крагујевац, Србија
 • ATRISC, Француска

http://impress.kpu.edu.rs/index.php