ПРАВНИ ОСНОВИ БЕЗБЕДНОСТИ – распоред полагања колоквијума

Обавештавају се студенти прве године основних академских студија да ће колоквијум из наставног предмета Правни основи безбедности, код проф. др Миодрага Јовановића, бити одржан 14.05.2021. године у Кино сали, према следећем распореду група.

РАСПОРЕД ГРУПА ЗА КОЛОКВИЈУМ ИЗ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА
ПРАВНИ ОСНОВИ БЕЗБЕДНОСТИ

Групе и
бројеви индекса

Време

Место

I група

1/20 – 79/20

9.00

ВА кино сала

II група

80/20 – 157/20

10.00

ВА кино сала

III група

158/20 – 235/20

11.00

ВА кино сала

IV група

236/20 – 313/20

12.00

ВА кино сала

V група

314/20 – 821/20

13.00

ВА кино сала

ПОЗИВ ЗА ОБАВЉАЊЕ ЛЕТЊЕ ПРАКСЕ – НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ

објављује

ПОЗИВ ЗА ОБАВЉАЊЕ ЛЕТЊЕ ПРАКСЕ

студентима треће, четврте или пете године студија у Републици Србији
(у обиму од најмање 240, односно 300 ЕСПБ бодова)

и

држављанима Републике Србије који студирају у иностранству

Народна банка Србије традиционално организује праксу како би студентима приближила рад централне банке као институције од чијег пословања зависи стабилност финансијског система и како би их упознала с разноврсним функцијама које обавља. Поред тога, студенти ће имати прилику да у пракси примене теоријска знања и стекну пословно искуство у области централног банкарства.

На летњу праксу, која ће се обавити од 1. јула до 31. августа 2021. године, Народна банка Србије ће примити до 37 студенатa треће, четврте или пете године студија који студирају на високошколским установама акредитованим од стране Комисије за акредитацију и проверу квалитета, а који ће завршетком студија остварити најмање 240, односно 300 ЕСПБ бодова, и то са следећих студијских програма или модула:

 • у основним организационим јединицама:
  Економијa и финансијe; Економска анализа и политика; Финансије, банкарство и осигурање; Статистика, информатика и квантитативне финансије; Примењена статистика и квантитативна анализа; Рачуноводство, ревизија и финансијско управљање; Међународна економија и спољна трговина; Пословна информатика; Квантитативне финансије – IMQF (основне студије завршене на математичком или електротехничком факултету); Право; Електротехника (Електротехника и рачунарство; Софтверско инжењерство); Техничке науке (Софтверско инжењерство и информационе технологије); Математика (Математика – модул Рачунарство и информатика; Статистика, актуарска и финансијска математика; Информатика); Рачунарска мултимедија или Информационе технологије; Организационе науке (Информациони системи и технологије); Студије наука безбедности; Машинство (Tермотехника),
 • у Филијали у Нишу: Финансије, банкарство и осигурање,
 • у Заводу за израду новчаница и кованог новца – Топчидер: мастер студије електротехнике и рачунарства са следећим знањима: администрација мрежа (конфигурација мрежних рутера сходно технологији, креирање статичких рута и обезбеђивање динамичког рутирања према протоколу; подешавање firewall-ова, креирање демилитаризованих зона, инсталирање и конфигурација ASA уређаја, омогућавање успостављања сигурносних веза међу мрежним уређајима), администрација система заснованих на Linux оперативном систему, администрација система заснованих на Windows оперативном систему, успостављање и управљање инфраструктуром Windows сервера, познавање Active Directory технологије, имплементација АД, заштита домена уз помоћ групне полисе, израда backup-а и restorе-a, решавање проблема у АД.

На летњу праксу примa се и до пет студената – држављана Републике Србије који студирају у иностранству на претходно наведеним или сродним студијским програмима.

Услови за пријављивање студената који студирају у Републици Србији су следећи:

 • просечна оцена остварена током студија најмање 8,00;
 • апсолвентски стаж не траје дуже од годину дана од дана уписа апсолвентског стажа,
 • држављанство Републике Србије.

Уколико желите да стекнете практична стручна знања и искуство, а мотивисани сте да се кроз двомесечну праксу и осмочасовно радно време непосредно упознате с пословањем Народне банке Србије, потребно је да Дирекцији за људске ресурсе и организациона питања путем имејла letnja.praksa@nbs.rs или поштом, односно лично на адресу Београд, Краља Петра 12, с назнаком „За летњу праксу“, доставите следеће:

 • биографију и мотивационо писмо,
 • оригинално уверење, односно потврду високошколске установе с подацима о години студија и просечној оцени, односно успеху оствареном у току студија (преведену на српски језик, за студенте из иностранства) – не старију од месец дана,
 • уверење о држављанству Републике Србије.

Рок за пријављивање је 21. мај 2021. године, након чега ће бити организована селекција пријављених кандидата који испуњавају основне услове.

У поступку избора студената који студирају на високошколским установама у Републици Србији спровешће се тестирање које обухвата проверу познавања основних информација о Народној банци Србије, њеном делокругу и пословању, знања енглеског језика и општег образовања и информисаности.

О времену и месту тестирања студенти ће бити обавештени путем веб-сајта Народне банке Србије: www.nbs.rs.

Поступак избора студената који студирају у иностранству извршиће се на основу биографије и успеха оствареног у току студија. Студенти који студирају у иностранству потребно је да су остварили најмање 80% од најбољег успеха на универзитету на ком студирају.

Неблаговремено поднете и непотпуне пријаве неће бити разматране.

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ
Дирекција за људске ресурсе и организациона питања
11000 Београд, Краља Петра 12

Телефони за контакт: 011/3027-391, 011/3028-771, 011/3028-773 или 011/3028-776

ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ У МЕНАЏМЕНТУ – обавештење о колоквијуму

Обавештавају се студенти да ће се колоквијум из Планирања и пројектовања у менаџменту одржати у четвртак 27.05.2021. године у термину предавања. О детаљима одржавања (тачном термину, месту и начину полагања) биће накнадно обавештење, а то зависи од ситуације и од броја пријављених студената.

Сви заинтересовани студенти треба да се пријаве путем email-a: kristina_radojevic@yahoo.com најкасније до понедељка 24.05.2021.

УПИС НА ФАКУЛТЕТ БЕЗБЕДНОСТИ: е-ДАНИ ОТВОРЕНИХ ВРАТА

Обавештавамо матуранте да ће се трећи е-Дани отворених врата посвећени упису на Факултет безбедности Универзитета у Београду одржати путем видео линка у суботу, 15. маја, са почетком у 15.00 часова.
Због тренутне епидемиолошке ситуације изазване вирусом Корона, Дани отворених врата ће бити реализовани посредством платформе Zoom . На линку у наставку налазе се потребне инсталације за Zoom платформу, путем које ћете бити у могућности да пратите OnLine видео излагања, како за рачунаре тако и за мобилне уређаје као и додатке за Интернеt прегледаче (browser-e):
Сви заинтересовани матуранти, у обавези су да се региструју попуњавањем формулара (сва поља су обавезна) на следећем линку:
Због ограниченог броја места на платформи Zoom, на Дане отворених врата биће укључени искључиво матуранти средњих школа. Након попуњавања упитника (а најкасније 3 сата пре почетка видео линка) свим учесницима ће бити послат е-mail у ком ће бити назначена шифра уз помоћ које могу приступити Данима отворених врата.
Добро нам дошли!