ОБАВЕШТЕЊЕ  ЗА САМОФИНАНСИРАЈУЋЕ СТУДЕНТЕ

Обавештавају се самофинансирајући студенти прве, друге, треће и четврте године да трећу рату школарине у износу од 30.000,00 динара треба уплате до 05. фебруара 2021. године на рачун Факултета безбедности 840-1832666-90 са позивом на број као за испите (сваки студент има свој лични позив на број у е-Студенту/школарине и уплате, са уплатнице се препише све осим сврхе уплате. У сврху уплате упишите трећа рата школарине).

Напомена: Студенти који не уплате школарину закључно са 05.02.2021. године, плаћају таксу за кашњење у износу од 1.780,00 динара на рачун Факултета безбедности 840-1832666-90 са позивом на број 600.

Студенти који су продужили годину други, трећи, четврти и више пута уплаћују за летњи семестар износ од 9.200,00 динара до 05. фебруара 2021. године на рачун Факултета безбедности 840-1832666-90 са позивом на број као за испите (сваки студент има свој лични позив на број у е-Студенту/школарине и уплате, са уплатнице се препише све осим сврхе уплате. У сврху уплате упишите летњи семестар).

Напомена: Студенти који не уплате школарину закључно са 05.02.2021. године, плаћају таксу за кашњење у износу од 1.780,00 динара на рачун Факултета безбедности 840-1832666-90 са позивом на број 600.

Постапсолвенти (студенти по старом програму до генерације 2005.) износ од 4.820,00 динара за летњи семестар треба да уплате до 05. фебруара 2021. године на рачун Факултета безбедности 840-1832666-90 са позивом на број 600.

Напомена: Студенти који не уплате школарину закључно са 05.02.2021. године, плаћају таксу за кашњење у износу од 1.780,00 динара на рачун Факултета безбедности 840-1832666-90 са позивом на број 600.

  • Студенти су дужни да чувају оригинал уплатницу!
  • Уплатнице за школарину не треба да се доносе на факултет.
  • Уплатнице за школарину не треба слати на email адресе студентске службе.
  • На који начин и како ће уплатнице достављати студенти ће бити обавештени.
  • О овери зимског и упису летњег семестра студенти ће бити благовремено обавештени.

За сва додатна питања и појашњења обратите се путем електронске поште на адресу: samojlovskig@fb.bg.ac.rs