Енглески језик I, Јелена Ђорђевић – Обавештење за групе 2, 4 и 6

Поред материјала за ову и наредну седмицу датих на сајту Факултета безбедности (http://fb.bg.ac.rs/nastava-i-ispiti/materijali-za-nastavu/) дати су линкови на YouTube-у на којима се налазе снимци за Listening comprehension у првој и другој лекцији на датим странама. Требало би да преслушате више пута сваки снимак и да урадите вежбе које се тичу таквог вежбања слушања: