Расоред систематског прегледа за студенте прве и треће године

Студенти који су уписали прву и трећу годину школске 2019/2020. године (самофинансирајући и студенти који се финансирају из буџета) дужни су да обаве  систематски преглед.

Студентима који нису обавили систематски преглед неће бити оверена година.

Распоред спровођења систематског прегледа је одређен по броју индекса.

Студенти преко 26 година нису у обавези да изврше систематски преглед.

Спискови су изложени на сајту факултета и студентском форуму.

Систематски преглед се обавља у просторијама Завода за здравствену заштиту студената улица Крунска број 57, превентивни део Службе опште медицине, (први спрат соба 1.10).

Приликом доласка на преглед студенти су  обавезни да донесу индекс и оверену здравствену књижицу.

 Студенти који су обновили прву и трећу годину не треба да обаве систематски преглед.