Конкурс за објављивање радова у стручном часопису студената друштвено-хуманистичких наука и уметности „Политеума“