OVERA ZIMSKOG I UPIS LETNJEG SEMESTRA školske 2019/2020. godine

BUDŽET

 Overa zimskog i upis letnjeg semestra, za studente na budžetu, će se vršiti u periodu od 03.02. do 06.02.2020. godine, uz kompletnu dokumentaciju.

Potrebno je predati:

  • indeks
  • semestralni list /uzeti u skriptarnici fakulteta/

Izgled popunjenog obrasca (semestralni list)

 

SAMOFINANSIRANJE

Overa zimskog i upis letnjeg semestra, za samofinansirajuće studente, će se vršiti u periodu od 07.02. do 13.02.2020. godine, uz kompletnu dokumentaciju.

Potrebno je predati:

  • indeks
  • semestralni list /uzeti u skriptarnici fakulteta/
  • dokaz o uplati (ratu školarine obavezno uplatiti do 05.02.2020. godine, da bi se izbegli dodatni troškovi i blokada):

Studenti prve godine uplaćuju 53.000 dinara za drugu ratu školarine (uplatiti na lični nalog, kao za ispite)

Studenti druge, treće i četvrte godine uplaćuju 26.500 dinara za treću ratu školarine (uplatiti na lični nalog, kao za ispite)

Izgled popunjenog obrasca (semestralni list) .

 

VAŽNO:

školarine se uplaćuju na lični nalog studenta, na isti način kao za ispite, sa modelom i pozivom na broj.

 

STUDENTI KOJI SU PRODUŽILI GODINU DRUGI ILI VIŠE PUTA

U periodu od 07.02. Do 13.02.2020. godine donose indeks i dokaz da su do 05.02.2020. godine uplatili 9.200 dinara za letnji semestar (uplatiti na lični nalog, kao za ispite).

 

POSTAPSOLVENTI (GENERACIJA DO 2005.)

U periodu od 07.02. Do 13.02.2020. Godine donose indeks i  dokaz da su do 05.02.2020. godine uplatili 4.820 dinara za letnji semestar (uplatiti na na žiro račun fakulteta 840-1832666-90 i poziv na broj 600).

 

SEMESTAR NE OVERAVAJU STUDENTI KOJI SU OBNOVILI PRVU, DRUGU I TREĆU GODINU, KAO I ONI KOJI SU PRVI PUT PRODUŽENA GODINA.