ОВЕРА ЗИМСКОГ И УПИС ЛЕТЊЕГ СЕМЕСТРА школске 2019/2020. године

БУЏЕТ

 Овера зимског и упис летњег семестра, за студенте на буџету, ће се вршити у периоду од 03.02. до 06.02.2020. године, уз комплетну документацију.

Потребно је предати:

  • индекс
  • семестрални лист /узети у скриптарници факултета/

Изглед попуњеног обрасца (семестрални лист)

 

САМОФИНАНСИРАЊЕ

Овера зимског и упис летњег семестра, за самофинансирајуће студенте, ће се вршити у периоду од 07.02. до 13.02.2020. године, уз комплетну документацију.

Потребно је предати:

  • индекс
  • семестрални лист /узети у скриптарници факултета/
  • доказ о уплати (рату школарине обавезно уплатити до 05.02.2020. године, да би се избегли додатни трошкови и блокада):

Студенти прве године уплаћују 53.000 динара за другу рату школарине (уплатити на лични налог, као за испите)

Студенти друге, треће и четврте године уплаћују 26.500 динара за трећу рату школарине (уплатити на лични налог, као за испите)

Изглед попуњеног обрасца (семестрални лист) .

 

ВАЖНО:

школарине се уплаћују на лични налог студента, на исти начин као за испите, са моделом и позивом на број.

 

СТУДЕНТИ КОЈИ СУ ПРОДУЖИЛИ ГОДИНУ ДРУГИ ИЛИ ВИШЕ ПУТА

У периоду од 07.02. До 13.02.2020. године доносе индекс и доказ да су до 05.02.2020. године уплатили 9.200 динара за летњи семестар (уплатити на лични налог, као за испите).

 

ПОСТАПСОЛВЕНТИ (ГЕНЕРАЦИЈА ДО 2005.)

У периоду од 07.02. До 13.02.2020. Године доносе индекс и  доказ да су до 05.02.2020. године уплатили 4.820 динара за летњи семестар (уплатити на на жиро рачун факултета 840-1832666-90 и позив на број 600).

 

СЕМЕСТАР НЕ ОВЕРАВАЈУ СТУДЕНТИ КОЈИ СУ ОБНОВИЛИ ПРВУ, ДРУГУ И ТРЕЋУ ГОДИНУ, КАО И ОНИ КОЈИ СУ ПРВИ ПУТ ПРОДУЖЕНА ГОДИНА.