Poseta visoke delegacije Kineske asocijacije za međunarodno razumevanje

U petak, 18. oktobra 2019. godine na Fakultetu bezbednosti održan je sastanak sa predstavnicima Kineske asocijacije za međunarodno razumevanje (Chinese Association for International Understanding – CAFIU), koju je predvodio potpredsednik Asocijacije gospodin Ai Ping. Gospodina Pinga i ostale članove visoke delegacije, u kojoj su, između ostalih, bili i gospodin Liu Lujun, zamenik generalnog skeretara Asocijacije, gospodin Vang Lei, viši naučni saradnik CAFIU, gospođa Ma Jingjing naučni saradnik CAFIU, gospođa Vang Bo i gospodin Huang Sen programski službenici CAFIU dočekala je uprava Fakulteta bezbednosti na čelu sa prof. dr Vladimirom N. Cvetkovićem. Pored uprave Fakulteta, u radu su učestovali i prof. dr Slobodan Unković, bivši ambasador SR Jugoslavije u Kini, prof. dr Radosav Pušić, profesor Sinologije na Filološkom fakultetu u Beogradu, prof. dr Vladan Jončić, član Srpskog ogranka Udruženja za međunarodno pravo i dr Miloš Jončić, naučni saradnik na Institutu za međunarodnu politiku i privredu.

Gospodin Ai Ping je u svom izlaganju upoznao domaćine sa istorijatom Kineske asocijacije za međunarodno razumevanje koja je osnovana 1981. godine kao neprofitna organizacija pri Ministarstvu civilnih poslova Narodne Republike Kine. U radu Asocijacije učestvuju društveni aktivisti, naučnici, predstavnici političkih partija, vladinih organa, kulturnih i umetničkih krugova, nevladnih organizacija i privrede. Asocijacija od 2003. godine ima status posebnog konsultanta u Ekonomskom i socijalnom savetu Organizacije ujedinjenih nacija (ECOSOC). Osnovni cilj postojanja Kineske asocijacije za međunarodno razumevanje su unapređenje međusobnog razumevanja i saradnje između kineskog i naroda drugih zemalja kroz prijateljsku razmenu i dijalog, promovisanje razmene i međusobnog učenja među različitim civilizacijama, očuvanje svetskog mira, učešće u opštem razvoju i izgradnja društva sa zajedničkom budućnošću za celokupno čovečenstvo.

Dekan Fakulteta bezbednosti profesor Vladimir N. Cvetković je istakao značaj saradnje Fakulteta i kolega iz kineske akademske zajednice na promociji aktivnosti vezanih za projekat Pojas i put. Drugi učesnici foruma govorili su o aspektima potencijalne saradnje sa kineskim partnerima uz posredovanje Kineske asocijacije za međunarodno razumevanje.