STUDENTI FAKULTETA BEZBEDNOSTI – OFICIRI ZA VEZU NA 141. SKUPŠTINI INTERPARLAMENTARNE UNIJE

 STUDENTI FAKULTETA BEZBEDNOSTI – OFICIRI ZA VEZU
NA 141. SKUPŠTINI INTERPARLAMENTARNE UNIJE

Vlada Republike Srbije i njen Odbor za organizaciju 141. Skupštine Interparlamentarne unije ukazali su veliko poverenje Fakultetu bezbednosti i zamolili da naši studenti, kao provereno pouzdani i profesionalni, učestvuju i budu primarna opcija u realizaciji ovog međunarodno značajnog događaja, kao OFICIRI ZA VEZU između Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i stranih delagacija koje su tom prilikom došle u Srbiju.

Zasedanje 141. Skupštine Interparlamentarne unije u Beogradu je održano u periodu od 13. do 17. oktobra 2019. godine, na 130. godišnjicu ove najstarije i najveće međunarodne parlamentarne organizacije, čiji je Srbija član gotovo od samog osnivanja – 1889. godine. Pored ovoga obeleženo je još nekoliko jubileja: 30 godina od usvajanja Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima deteta, 70 godina od usvajanja Ženevske konvencije, kao i 40 godina od usvajanja Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije protiv žena.

Na Skupštini je bilo 150 parlamentarnih delegacija iz čitavog sveta, među kojima 77 predsednika i 60 potpredsednika parlamenata, te slobodno možemo reći da je to bilo jedno od najvećih zasedanja u dosadašnjoj istoriji Interparlamentarne unije – o čemu svedoči više od 2.000 učesnika, kao i tri stotine zabeleženih zvaničnih bilateralnih susreta.

Studenti Fakulteta bezbednosti kao oficiri za vezu, angažovani su različitom dinamikom, počev od provere, obuke i brifinga do dobijanja, obrade, razrade i realizacije konkretnih zadataka i zaduženja u periodu od 30.09. do 19.10.2019. god. Neophodni uslovi za angažovanje naših studenata bili su znanje engleskog jezika i dobre komunikacijske veštine.

Svim studentima Fakulteta bezbednosti koji su kao oficiri za vezu učestvali u radu Skupštine interparlamenatrne unije, angažovanje se računa kao realizovana stručna praksa.

Članovi Ogranizacionog odbora iz Ministarstva spoljnih poslova, Protokola Narodne skupštine, kao i delegati, članovi  delegacija, ambasadori i konzuli njihovih zemalja u Srbiji, čiji su domaćini bili naši studenti, izrazili su zahvalnost Fakultetu bezbednosti i njegovim studentima na profesionalnosti, posvećenosti i predanosti u izvršavanju poverenih im zadataka i zaduženja.

Svako angažovanje na ovakvim i sličnim manifestacijama predstavlja veliki izazov i šansu za svakog našeg studenta, kao i način za sticanje velikog iskustva za dalje profesionalno angažovanje.

Zahvaljujemo se našim oficirima za vezu na dobro urađenom poslu i pozivamo  druge studente da se prijavljuju i učestvuju u ovakvim manifestacijama.

Narodna skuština Republike Srbije dodelila je Zahvalnicu Fakultetu bezbednosti i sekretaru Fakulteta Neveni Nastić Dragutinović povodom organizovanja 141. skupštine Interparlamentarne unije u Beogradu.