OBUKA MENADŽERA ZA ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI – NOVI PROGRAM KRATKIH STUDIJA NA FAKULTETU

U skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju Fakultet bezbednosti pokreće kratak program studija pod nazivom Obuka menadžera za zaštitu podataka o ličnosti. Reč je jedinstvenom obrazovnom programu u Srbiji koji omogućava kompletno stručno osposobljavanje lica za zaštitu podataka o ličnosti, u skladu sa zakonskim zahtevima i međunarodnim i domaćim standardima.

Radi uspešne realizacije Programa Fakultet je zaključio Sporazum o dugotrajnoj obrazovnoj, naučnoj, tehničkoj i poslovnoj saradnji sa Poverenikom za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Sporazum predviđa široku saradnju u oblasti školovanja i stručnog usavršavanja kadrova za zaštitu podataka o ličnosti i podrazumeva da Služba Poverenika ima ulogu nastavne baze Fakulteta za praktičnu nastavu na kratkom programa studija. Sporazum su potpisali Milan Marinović, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i prof. dr Vladimir Cvetković, dekan Fakulteta.

***

Stupanje na snagu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (Službeni glasnik RS, broj 87/18), usklađenog sa regulativom Evropske unije, donelo je niz novih zakonskih obaveza organima javne vlasti i privrednim društvima. Među njima je i dužnost imenovanja lica za zaštitu podataka o ličnosti, koje mora da bude posebno stručno kvalifikovano za vršenje  poslova obrade i zaštite podataka.

Fakultet poziva sve zainteresovane subjekte, posebno organe javne vlasti i privredna društva koja ispunjavaju zakonske uslove za imenovanje lica za zaštitu podataka o ličnosti, da upute kadrove na pohađanje ovog jedinstvenog programa.

Za sve dodatne informacije o Obuci menadžera za zaštitu podataka o ličnosti obratite se na sledeće adrese: