Okrugli sto ,,Nacionalna bezbednost i menadžment“

14. juna 2019. godine, održan je na Fakultetu bezbednosti okrugli sto pod nazivom ,,Nacionalna bezbednost i menadžment“. Okrugli sto je okupio domaće i inostrane učesnike – predstavnike Univerziteta Sveti Ćirilo i Metodije iz Bugarske, Nacionalne akademije za javnu upravu, Instituta za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Fakulteta bezbednosti. Okruglom stolu prisustvovao je i značajan broj studenata Fakulteta i drugih zainteresovanih.

Okrugli sto otvorio je Dekan Fakulteta bezbednosti, prof. dr Vladimir Cvetković, nakon čega se prisutnima obratio prof. dr Milenko Bodin i u svom izlaganju istakao značaj menadžmenta za razvoj institucija države i društva. Potom je prof. dr Vihren Buzov, prodekan Univerziteta Sveti Ćirilo i Metodije izlagao o energetskoj bezbednosti i energetskom suverenitetu na Balkanu. Podvukao je postojanje neposredne veze energetske bezbednosti Balkana sa konfliktima na Bliskom istoku i postsovjetskom prostoru. Osvrnuo se naročito na ulogu Turske, kao novog centra za snabdevanje energijom i gasom balkanskih država. Učešće u radu okruglog stola uzeo je i direktor Nacionalne akademije za javnu upravu, gospodin Dražen Maravić, zanimljivim izlaganjem o pravcima razvoja kapaciteta javne uprave i istakao stav da reforma upravljanja ljudskim resursima predstavlja ključni uslov reforme javne uprave i naglasio značaj strateškog menadžmenta, i potrebu za kreiranjem dugoročne strategije razvoja ljudskih resursa u sektoru bezbednosti. Istraživanje Centra za menadžment nacionalne bezbednosti – Fakulteta bezbednosti, pod nazivom ,,Stanje nacionalne bezbednosne kulture kod mladih u Republici Srbiji“, predstavio je Dušan Kesić, doktorand Fakulteta bezbednosti.

Nakon izlaganja gostiju i domaćih učesnika, usledela je zanimljiva diskusija učesnika i ostalih prisutnih, nakon čega je zaključeno postoji potreba za promocijom institucionalizacije menadžmenta, te su u skladu sa tim učesnici postigli dogovor da iniciraju niz okruglih stolova na kojima će ovo pitanje biti razmatrano.