Okrugli sto „Bezbednosna kultura u sistemu obrazovanja Republike Srbije“

Na Fakultetu bezbednosti 17. maja održan je drugi po redu okrugli sto o uvođenju obrazovnih sadržaja iz oblasti bezbednosti u školski sistem Republike Srbije, pod nazivom „Bezbednosna kultura u sistemu obrazovanja Republike Srbije“. Na okruglom stolu učestvovali su predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva odbrane, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Kancelarije Saveta za nacionalnu bezbednost i zaštitu tajnih podataka, i Fakulteta bezbednosti.

Dekan Fakulteta bezbednosti, prof. dr Vladimir Cvetković, na otvaranju okrulog stola rekao je da, na dan kad Fakultet obeležava 44 godine postojanja, ovakva inicijativa predstavlja dobar primer pokušaja revitalizacije uvođenja obrazovanja iz oblasti bezbednosti kakvo je nekad postojalo, kao i da je prošli okrugli sto bio dobar početak diskusije o ovoj temi. Prof. Cvetković istakao je da je u ovim aktivnostima i razgovorima posebno bitno utvrditi da li uvođenje ovih sadržaja u školske nastavne planove treba da se izvede kroz nove sadržaje u okviru postojećih predmeta ili kroz druge načine realizacije nastave.

U sklopu prve teme izlaganje je održao dr Željko Brkić, načelnik Centra za policijsku obuku Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, koji je govorio o aktivnostima Ministarstva unutrašnjih poslova na unapređenju i razvoju bezbednosne kulture mladih. U okviru svog izlaganja govorio je o značaju koncepta policije u zajednici, a zatim je predstavio različite programe i aktivnosti MUP-a u oblasti bezbednosti školske dece i omladine u prethodne dve godine.

U drugoj temi izlaganja su imali predstavnici Uprave za obaveze odbrane Ministarstva odbrane Republike Srbije i predstavnik Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Potpukovnik Milan Krsmanović predstavio je rad Odeljenja za obučavanje građana Uprave za obaveze odbrane, normativno-pravni okvir za edukaciju učenika osnovnih i srednjih škola, aktivnosti koje su prethodile sprovođenju edukacije učenika srednjih škola i proces izrade nastavnih sadržaja iz odbrane i civilne zaštite. Zatim je Slađana Erić iz Uprave za obaveze odbrane predstavila sadržaje koji se od ove školske godine realizuju u srednjim školama u Srbiji. Jedanaest tema koje su namenjene edukaciji o sistemu odbrane grupisane su u četiri celine: 1) Vojska Srbije u sistemu bezbednosti Republike Srbije, vojna, radna i materijalna obaveza; 2) promovisanje vojnog poziva; 3) neoružana odbrana; 4) taktičko-tehnički zborovi.

Koordinator za unapređenje srednjeg obrazovanja i vaspitanja i obrazovanja odraslih Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, Dragan Marinčić, rekao je da je pored uvođenja ovih sadržaja u nastavne planove potrebno napraviti i evaluaciju njihovog sprovođenja. Naglasio je da je o temi vršnjačkog nasilja temeljno diskutovano prethodnih godina, te da postoje protokoli i grupa unutar Ministarstva koja se bavi isključivo ovim pitanjem. Takođe je rekao da treba uraditi analizu na kraju prve školske godine sprovođenja ovog programa, kako bi budući rad bio zasnovan na pozitivnim ishodima, kao i da sadržaji iz oblasti odbrane i civilne zaštite treba da imaju svoj fond časova, ali da ih ne treba ponavljati ako su iste ili slične teme već sadržane u drugim nastavnim predmetima. Na kraju izlaganja predložio je da se posle analize napravi spisak očekivanih ishoda koji proističu iz ovog programa, gde bi se fokus stavio na znanja, stavove i veštine. Vladimir Dimovski, savetnik u Ministarstvu zatim je objasnio proceduru za pokretanje i realizaciju inicijative za uvođenje novih sadržaja u postojeće nastavne planove u srednjim školama, i naglasio da je to moguće realizovati na tri načina – kao poseban predmet, kao modul koji bi bio sastavni deo postojećih predmeta, ili kao grupa vannastavnih aktivnosti.

U sklopu treće teme, direktor Kancelarije Saveta za nacionalnu bezbednost i zaštitu tajnih podataka, Goran Matić, govorio je o edukaciji u oblasti zaštite tajnih podataka, o promociji rada s tajnim podacima, podizanju bezbednosne kulture u ovoj oblasti i afirmaciji sistema nacionalne bezbednosti Republike Srbije.

Na kraju su izlaganja imali nastavnici Fakulteta bezbednosti, prof. dr Vladimir Jakovljević i prof. dr Mladen Milošević. Prof. Jakovljević govorio je o tome da nastavni planovi treba da omoguće mladima da prepoznaju i spreče rizike, odnosno da obrazovanje treba da se fokusira na prevenciju, a takođe i da je potrebno da postoji saradnja između obrazovnih institucija i relevantnih državnih ustanova i centara za obuku. Prof. Milošević osvrnuo se na ulogu Fakulteta bezbednosti u projektima iz oblasti bezbednosne kulture, naglasio da se ne treba samo oslanjati na redovnu nastavu, već i na neformalno obrazovanje u ovoj oblasti, a posebno u doba razvijenih informacionih tehnologija. Takođe je ukazao na to da se obrazovanje mladih iz bezbednosti ne može sprovesti sektorski, već da je potreban zajednički napor svih zainteresovanih strana.

Nakon izlaganja učesnika, usledila je kratka diskusija, nakon čega je zatvoren drugi okrugli sto.