Okrugli sto „Bezbednosna kultura u sistemu srednjoškolskog obrazovanja“

OKRUGLI STO, 12. april 2019.

Na Fakultetu bezbednosti održan je okrugli sto „Bezbednosna kultura u sistemu srednjoškolskog obrazovanja“ na kome su učestvovali predstavnici Ministarstva odbrane, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Geografskog instituta „Jovan Cvijić“ SANU i Fakulteta bezbednosti.

Na samom početku, učesnike okruglog stola pozdravili su prof. dr  Vladimir Cvetković, dekan Fakulteta bezbednosti i pukovnik Dragan Kotarlić, načelnik Uprave za obaveze odbrane Ministarstva odbrane.

Prof. dr Vladimir Cvetković, istakao je da je uvođenje sadržaja iz oblasti odbrane i bezbednosti u srednje škole, posle pauze duže od dvadeset godina, društveno opravdano i neophodno.

– Došlo je vreme da u našem društvu, u našoj državi, podignemo nivo bezbednosne kulture. U tom smislu inicijativa Ministarstva odbrane ima punu podršku Fakulteta bezbednosti, a verujem i stručne i šire javnosti u Srbiji. Veoma je važno što je i Ministarstvo prosveta prepoznalo takavu potrebu i što je našlo način da se postepeno čitav problem na odgovorajući način institucionalno, tj. sistemski uredi. U tom smislu valja težiti holističkom pristupu koji će u različitim formama, od nastavnih jedinica do posebnog predmeta, kreativno objediniti sadržaje lične, društvene i državne bezbednosne kulture – rekao je prof. Cvetković.

Predstavljajući sve ono što je Ministarstvo odbrane do sada učinilo na realizaciji inicijative uvođenja sadržaja odbrane i bezbednosti u srednje škole, pukovnik Dragan Kotarlić rekao je da se nastavni sadržaji koji se realizuju u školama odnose kako na osposobljavanje za delovanje u vanrednom i ratnom stanju, tako i na delovanje u uslovima obeleženim savremenim bezbednosnim izazovima i pretnjama. Nastavni sadržaji realizovani su u više od 500 srednjih škola, a stečena iskustva su izuzetno pozitivna i ohrabrujuća, istakao je pukovnik Kotarlić.

Potom su učesnici okruglog stola predstavili različite aspekte bezbednosne kulture mladih i neophodnost njenog unapređenja, postojeća rešenja edukacije o bezbednosnoj kulturi u zemljama EU, SAD i Ruske Federacije, ukazali su i na raznovrsnost bezbednosnih izazova s kojima se mladi suočavaju, kao i neophodnost usaglašavanja strateških dokumenata Republike Srbije iz ove oblasti. Predstavljena su i pozitivna rešenja saradnika Geografskog instituta „Jovan Cvijić“ SANU, koja su dovela do Predloga programa nastave i učenja za prirodu i društvo i geografiju (za osnovnu i srednju školu) u koje je uveden sadržaj o prevenciji i zaštiti od prirodnih nepogoda.

Na kraju rada okruglog stola zaključeno je da je neophodno da se nastave razgovori na ovu temu, sprovede temeljno istraživanje i definišu koraci koje je potrebno uspostaviti kako bi se dobilo na kvalitetu obuke i vaspitanja mladih, ali i formira stručno telo sa svim relevantnim akterima, kako bi se pronašao adekvatan model implementacija nastavnih sadržaja o svim aspektima bezbednosne kulture u već postojeće nastavne sadržaje, ili kroz zaseban predmet koji će se izučavati u srednjim školama.

Fakultet bezbednosti, kao medijator javnog dijaloga o bezbednosnoj kulturi u srednjim školama, nastaviće organizovanje okruglih stolova, sa ciljem da se pronađe primereno rešenje kako bi sadržaji bezbednosne kulture doprli do onih koji čine budućnost svakog društva, a to su mladi i obrazovani ljudi. Unapređenjem bezbednosne kulture mladih doprinosi se i unapređenju nacionalne bezbednosti Republike Srbije.

Vesti o održanom okruglom stolu – spoljašnji linkovi: