Naučni skup „Državni poredak: suverenitet u vremenu globalizacije“

Dvodnevni naučni skup Državni poredak: suverenitet u vremenu globalizacije, peti po redu u okviru ciklusa „Strateški pravci razvoja Srbije u 21. veku“, održan je u svečanoj sali Srpske akademije nauka i umetnosti 8. i 9. februara 2019. godine.

Na samom početku, učesnike skupa pozdravio je predsednik SANU Vladimir Kostić, a uvodno izlaganje imao je akademik Kosta Čavoški. Moderator prvog dana naučnog skupa bio je akademik Aleksandar Kostić.

Prvi dan skupa bio je posvećen političkim i geostrateškim aspektima suvereniteta u  vremenu globalizacije. Svoje naučne radove na ovu temu predstavili su Trivo Inđić, Dragan Simenunović, Jovan Babić, Slobodan Orlović, Vladimir Cvetković, Rajko Kuzmanović, Radomir Lukić, Miša Đurković, Budimir Košutić i Goran Marković.

Prof. dr Vladimir N. Cvetković, dekan Fakulteta bezbednosti, predstavio svoj rad na temu „Nacionalna bezbednost i/ili državna suverenost: o unutrašnjim i spoljnim funkcijama koncepata suverenosti“. Prezentaciju koja je pratila izlaganje prof. Cvetkovića možete preuzeti na sledećem linku:

Drugi dan skupa bio je posvećen pravnim aspektima suvereniteta u vremenu globalizacije. Prikaze radova na ovu temu dali su Irena Pejić, Vladan Petrov, Tijana Šurlan, Goran Ilić, Dragana Kolarić, Jovan Ćirić, Tamaš Korhec i Boris Krivokapić.