DAnube river region Resillience Exchange network — DAREnet

Mreža za razmenu u cilju povećanja otpornosti u regionu reke Dunav – Danube River Region Resilience Exchange Network – DAREnet je projekat iz grupe Horizont 2020 koji finansira Evropska komisija.

Osnovni ciljevi DAREnet projekta su:

Inovacije u odbrani od poplava (od stučnih timova za stručne timove)

DAREnet je mreža stručnih timova za odbranu od poplava u području reke Dunav, potpomognuta dinamičnom multidisciplinarnom zajednicom saradnika kao što su nadležni organi, istraživači iz akademske zajednice, akteri iz industrije i mnogi drugi.

DAREnet projekt će omogućiti stručnim timovima iz dunavske oblasti:

  • da se povežu i razmene ideje sa lokalnim i saradnicima iz Evrope u pravom timskom okruženju
  • da nezavisno pronađu i analiziraju glavne nedostatke trenutnog stanja
  • da razviju zajedničke nove strategije za poboljšanje zaštite od poplava u budućnosti

Zajednica stručnih timova u dunavskoj oblasti

DAREnet gradi dinamičnu multidisciplinarnu zajednicu stručnih timova koji će raditi u sklopu organizacija civilne zaštite. Ovaj skup organizacija je podržan od velikog broja saradnika iz oblasti politike, industrije i nauke. Zajedno se gradi interdisciplinarni sistem u cilju razvoja sinergije, inovacija i njihovog usvajanja širom Podunavlja.

Povezivanje mreža nacionalih stručnih timova

DAREnet je organizovan kao mreža nacionalnih stručnih timova, pod vođstvom DAREnet Nacionalnih Kontakata (DNK), odgovornih za uključivanje nacionalnih zajednica u regionalnu DAREnet zajednicu.

Strategije inovacije za poboljšanje regionalne odbrane od poplava

DAREnet daje godišnje smernice u kojima su naglašene najvažnije inovativne mogućnosti za suočavanje sa glavnim prirodnim izazovima u regiji. DAREnet stvara osnovu za konkretne smernice i inicijative koje se proaktivno predstavljaju nadležnim nacionalnim i evropskim organima radi podrške budućim inovativnim strategijama u regionu:

  • razvoj organizovanog dijaloga među stručnim timovima u cilju jačanja odbrane od poplava putem interdisciplinarne saradnje
  • poboljšanje kapaciteta inovacija i uvođenje novih znanja putem stvaranja zajednica za inovaciju na međunarodnom interdisciplinarnom nivou
  • podržavanje uvođenja konkretnih inicijativa za inovaciju i buduću saradnju i pripremanje terena za političke inovacije