Уверење о студирању (потврда)

Ово је образац којим се доказује да је неко студент и помоћу којег се остварују своја права на породичну пензију, здравствено осигурање, повлашћену вожњу, дечији додатак, и сл.

Овај образац штампа Службени гласник и може се купити у књижарама. У Студентској служби можете оверити уверење о студирању уколико донесете читко попуњено (линк за download дат у наставку) и уз оверен индекс.