Конференција „Урбана безбедност и урбани развој“

Факултет безбедности заједно са Архитектонским факултетом Универзитета у Београду организовао је Прву научну конференцију „Урбана безбедност и урбани развој“ у просторијама Архитектонског факултета 21. јуна.2017. године

Циљ конференције је био да се подстакне и развије академска расправа о комплексности безбедносних питања у урбаном простору. На конференцији су отворене актуелне теме, које на различите начине повезују питања урбаног развоја и безбедности са урбаним простором у настојању да се пронађу адекватна решења за све сложеније безбедносне изазове 21. века.

Отварању конференције присуствовали су декан Факултета безбедности Универзитета у Београду, проф. др Ивица Радовић, продекан за науку Архитектонског факултета Универзитета у Београду, доц. др Ана Никезић, а конференцију је отворио в.д. помоћника Министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије, господин Ђорђе Милић.

Предавачи по позиву су били истакнути међународни аутори у области урбаног развоја и урбаног дизајна, превенције криминала и безбедносног менаџмента: Bo Grönlund професор емеритус Данске краљевске академије уметности (Одсек за архитектуру), Günter Stummvoll, истраживач Европског центра за политику и истраживање социјалне заштите у Бечу, као и предавач на Департману за социологију Универзитета у Бечу (Аустрија), као и Wilbert Rodenhuis, професор на наставним предметима из области безбедносног менаџмента и управљања ризицима са Саxион универзитета у Холандији.

На конференцији је у оквиру 4 тематска панела било изложено укупно 37 радова.

Радови са конференције биће објављени у зборнику радова са конференције